• Tuotekehitys ja prototyyppi: Digikamerakuvan matemaattiseen käsittelyyn perustuvan mittalaitteen suunnittelu ja toteutus, 2016
  • Impedanssilaitteistot: EIS-100, EIS-101V1 and EIS-101V2 elektroniset impedanssispektrometrit ohjelmistoineen, 2017. Linkit impedanssilaitteistoihin EIS-100, EIS-101V1 ja EIS101-V2.
  • Tuotekehitys ja prototyyppi: CCD kameran ja laserstyluksen käyttöön perustuvan mittalaitteen suunnittelu ja toteutus, 2018