LePaM -v1 system

  • koostuu lehden kuvaa tuottavasta mittapäästä (ODLI) ja kuvan analysointiohjelmasta (CPLA).

Optinen mittapää

Syksyinen haavan lehti, jossa lehden vihreää on vielä jäljellä.

USB2

Tietokoneohjelma

Haavan lehden pinta-ala on 9.902 cm2, missä mukana lehden ranka. Lehden pituus ilman rankaa on 41.547 mm.

Seuraavaksi syksyisen haavanlehden väriosien pinta-alojen määritykset

Vihreät alueet:

Lehden vihreän alueen pinta-ala on 7.569 cm2 eli vihreää on jäljellä 7.569/9.902×100% = 76.4% (punainen alue).

Kellastuneet sekä tummuneet alueet, jotka lienevät sienten ja bakteerien aiheuttamista:

Lehden kellastuneiden alueiden pinta-ala on 0.600 cm2 eli 6.1% lehden koko pinta-alasta (punainen alue).

Lehden tummuneiden alueiden pinta-ala on 1.726 cm2 eli 17.4% lehden koko pinta-alasta (punainen alue).